English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Bet Viņam, kas ar savu spēku darbojas mūsos, kas spēj darīt visu daudz vairāk, nekā mēs lūdzam un saprotam,
Lai gods Baznīcā un Kristū Jēzū paaudžu paaudzēs mūžīgi mūžos. Amen.
Efeziešiem, Chapter 3:20-21
un tanī dienā jūs sacīsit: "Pateicieties Tam Kungam, piesauciet Viņa Vārdu, pasludiniet Viņa darbus tautu starpā! Daudziniet, ka augsti teicams un dižens ir Viņa Vārds!
Jesajas grāmata, Chapter 12:4

 
Jaunumi:


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

I know who loves me

Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķi vadījis LATVIAN sing George Christian CS

Ar šo mērķi, pagodināt Dievu tu Sagatavots videoieraksta dziesmas dziedātājs, komponists un evaņģēlists - Georgs Zmozek.
Jūs varat atrast dziesmas šeit - uzslavē daudzās valodās ar mērķi par godu Jēzus.
Tūlīt pēc jaunu dziesmu videorecord un atbalsts izveidi, balstoties uz no mūsu līdzstrādnieku Attiecībā uz tulkojumu savā valodā un atsauksmes no tiem, New videorecordings būs gatava šeit, lai jūs katru dienu.
Mēs būsim priecīgi jums nosūtīt informāciju un jaunu video-dziesmas - lūdzu, ielieciet savu e-pasta adresi šeit:

Mēs meklējam tulkotājam latviešu valodā. Rakstiet mums e-pastu jiri@zmozek.cz

With this target we glorify the God you Prepared for the videorecording songs of singer, composer and Evangelist - Georg Zmozek.
You CAN find the songs here - Praises in many languages with purpose to the glory of the name of Jesus.
Immediately after the creation of a new song videorecord and support based on the From Our collaborators Regarding to the translation into your language and feedback from Them, The New videorecordings Will Be ready here for you every day.
We Will Be Glad to send you an information and for the new video-songs - please put your email address here:

We are looking for a translator in the Latvian language. Write to us at email jiri@zmozek.cz

E-mail:

I know who loves meShare with friends on Facebook

I know who loves me

I know who loves me, Jesus, my Jesus,
I know who loves you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

I know who saved me, Jesus, my Jesus,
He will save you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has redeemed me, Jesus, my Jesus,
He will redeem you, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He holds me up, Jesus, my Jesus,
He will hold you up, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has cleansed me, Jesus, my Jesus,
He will cleanse you too, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.

He has made me holy, Jesus, my Jesus,
He will make you holy, Jesus, my Lord,
My Lord loves me, he is Jesus, my Lord,
My Lord loves you, he is Jesus, my Lord.
Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķi vadījis LATVIAN sing George Christian CS

Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķi vadījis LATVIAN sing George Christian CS

I know who loves me

I know who loves me

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD

 

TOP 20


Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķi vadījis LATVIAN sing George Christian CS


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD